Yağlı Güreş Nedir ? Detaylı Rehber

Yağlı Güreş Nedir ? Detaylı Rehber

                                  

Yağlı Güreş Nedir ? Yağlı Güreş Özellikleri Nelerdir ? Yağlı Güreş Terimleri Nelerdir ?

Yağlı güreş geleneksel bir Türk sporudur ve güreşçilerin vücutlarının belirli bir bölümünü yağlayarak yapılan geleneksel bir güreş türüdür. Bu spor, yüzlerce yıldır Türk kültüründe önemli bir yer tutar. İşte yağlı güreşin detaylı açıklaması:

Yağlı Güreşin Tanımı: Yağlı güreş, genellikle yaz aylarında düzenlenen ve geleneksel bir karaktere sahip olan Türk kültürünün önemli bir parçasıdır. Müsabakalar er meydanı denilen bir alanda gerçekleştirilir. Güreşçiler, vücutlarının üst kısımlarını özel bir karışım olan zeytinyağı ve maş yağı ile yağlarlar. Bu yağlama işlemi, rakibin tutuşunu zorlaştırmak ve yakalama tekniklerini engellemek için yapılır.

Teknik ve Amaç: Yağlı güreş, güreşçilerin birbirini yağlanmış bedenleri üzerinde mücadele ettiği bir spordur. Burada temel amaç, rakibi omuzlarından yere indirerek veya sırt üstü yere düşürerek galip gelmektir. Güreş, genellikle bir müzik eşliğinde ve geleneksel kıyafetlerle yapılır.

Turnuva ve Gelenekler: Yağlı güreş, genellikle çeşitli festivaller veya özel etkinliklerde düzenlenen büyük turnuvalarda yapılır. Bunlar, genellikle Türk kültürünün önemli bir parçası olan ve geniş kitleler tarafından takip edilen etkinliklerdir. Yağlı güreş turnuvaları, genellikle birçok katılımcıya ev sahipliği yapar ve geleneksel giysilerin ve ritüellerin sergilendiği önemli etkinliklerdir.

Kültürel ve Tarihsel Önemi: Yağlı güreş, Türk kültüründe derin bir tarihe sahiptir ve tarihsel açıdan önemli bir spor etkinliğidir. Bu spor, Türk gelenekleri, kültürü ve dayanışmasını yansıtan bir aktivitedir. Güreşçiler arasındaki saygı, disiplin ve sportmenlik ruhu, bu spora özgü önemli değerlerdir.

Yağlı güreş, geleneksel Türk sporları arasında önemli bir yer tutar ve hem sporun kendisi hem de etkinliklerin yapıldığı atmosfer, Türk kültürünün zenginliğini ve geleneklerini yansıtır. Bu spor, sadece mücadele etme değil, aynı zamanda dayanışma, kültürel birikim ve tarihî mirasın korunması açısından da büyük öneme sahiptir.

Yağlı Güreşte Müsabaka Süresi ve Şartları Nelerdir ?

Yağlı güreşte müsabaka süresi genelde 30 dakikadır. Bu sürede galip gelen belli olmadığı takdirde 10 dakikalık bir uzatma süresi verilir. Uzatma süresinde de eşitlik bozulmazsa, süresiz olarak uzatmaya gidilir. İlk puanı alan güreşçi galip gelmiş olur.

İSTERSENİZ BU BAĞLANTIDAN YAĞLI GÜREŞ NEDİR ADLI POWER POİNT SLAYT DOSYAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ.

Yağlı Güreşte Oyunlar Nelerdir ?

Yağlı Güreşlerdeki oyunlar; ayakta yapılan oyunlar ve yerde yapılan oyunlar olarak maksatlarına göre, Elense, İç tırpan, dış tırpan, kazkanadı, ayakta güreşi bağlama, budama, paça, kazık, kepçe, ters kepçe, kılıç atma, payanda, kemane, kemane çekme, kol bastı, tilkikuyruğu, köpek kuyruğu, yerde sürüme, köstek, künde (oturak kündesi, ayak kündesi, şark kündesi, bel kündesi), boyunduruk, kurt kapanı, yanbaş ve kombine oyunlar paça kazık, ellerin kenetlenmesi, sarma, cezayir sarması gibi sıralanabilir.

Yağlı Güreş Terimleri Nelerdir ?

Pehlivan Nedir, Ne Demek ?

Pehlivan
                       
Pehlivan, güreş sporunu uğraş olarak seçmiş olan kimse, güreşçi.

Er Meydanı Nedir, Ne Demek ?                           

Er Meydanı

Er meydanı, güreş müsabakalarının düzenlendiği çayırlık alanları ifade etmektedir.

Kıspet Nedir, Ne Demek ?                               

Kıspet 

Kıspet, pehlivanların yağlı güreş yaparken giydikleri, belden baldıra değin uzanan, dar paçalı, dar belli meşin pantolondur.

Cazgır Nedir, Ne Demek ?

Cazgır

Cazgır, çayırlarda yapılan meydan güreşlerinde, güreşecek olan pehlivanları izleyicilere yüksek sesle ve överek, özelliklerini söyleyerek tanıtan, güreş başlamadan önce dua okuyup güreşçileri alana süren kimseyi ifade eder.

Zembil Nedir, Ne Demek ?

Zembil


Zembil, sadece kispet taşımak için kamıştan ve özel bir tezgâhta el ile yapılan çanta biçimli geleneksel bir el sanatı ürünüdür. Farsça bir kelimedir. “Küçük Sepet” anlamına gelmektedir. Güreş terminolojisinde “kındıra veya saz gibi su bitkilerinden pehlivanların kispetlerini taşımak ve muhafaza etmek için kullandığı çanta” demektir. Zembilcilerin piri, zembil örüp emeği ile geçinen Hz.Süleyman’dır.

Yağcı Nedir, Ne Demek ?

Yağcı

Kırkpınar güreşlerini diğer güreşlerinden ayıran, pehlivanların yağlanarak güreş yapıyor olmasıdır. Yağsız Kırkpınar düşünülemez. Yağlı güreşte rakibi tutmak ve kavramak için daha fazla güç sarf etmek gerekir. Dolayısıyla Yağlı güreşte başlıca unsur kaba kuvvet olmaktan çıkar, ustalık ve motivasyon önemli unsurlar olarak ön plana çıkar. Kırkpınar'da pehlivanların yağlanma işi, onlara yağ veren Yağcılar aracılığıyla yapılır.

Bezci Nedir, Ne Demek ?

Bezci

                                                 
 Yağlı güreşler esnasında, kızgın güneş altında gözlere yağ kaçması, pehlivanlar için zor bir durumdur. Çünkü gözleri yanan pehlivanlar, güreşe devam edemezler. İşte bu sırada alan çevresinde bekleyen "Bezciler", güreşçilerin imdadına yetişirler. Bunun için de bezcilerden bez istenir, önce tülbentlerden almak için de yine güreşmekte olduğu rakibin izni gerekir. Aksi yapıldığı takdirde bez alarak gözünü silmekte olan bir güreşçiye rakibi dalıp yere indirebilir. Hatta gücü yetiyorsa yenebilir ki, bu galibiyet geçerlidir.

Altın Kemer Nedir, Ne Demek ?

Altın Kemer 

Geleneksel Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin en büyük ödülü olan Altın Kemer uygulaması ilk defa 1960 yılında Edirne Belediyesi tarafından hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Altın kemer bir pehlivanın güreş hayatının zirve noktasıdır. Kırkpınar yağlı güreş festivali için özel hazırlanmıştır. 22 ayar altından olup, yaklaşık 1,400 gr ağırlığındadır.

Kırmızı Dipli Mum Nedir, Ne Demek ?

                                                         

Kırmızı Dipli Mum

Kırkpınar’ın davet simgesi Kırmızı Dipli Mum’dur. Kitle iletişim araçlarının yaygın olmadığı dönemlerde Kırkpınar Ağası tarafından kırmızı dipli mum Mart ayından itibaren kasaba ve köylere, pehlivanlara ve tanınmış kişilere gönderilir ve bu kişiler Kırkpınar'a davet edilirdi. Halk arasında sıkça kullanılan “kırmızı dipli mumla çağırmak” deyimi de buradan gelmektedir. Kırkpınar'ın olmazsa olmazlarındandır. Bugün sembol olarak kullanılmaktadır.

Kırkpınar Güreşleri Nedir ?

Her yıl, Haziran ayında Edirne’nin Sarayiçi mevkiinde yapılan tarihî Kırkpınar güreşleri, Süleymân Paşa komutasında, bir gece Çanakkale Boğazı’nı geçerek, Gelibolu’ya çıkan ve Rumeli fetihlerine katılan Müslüman kırk Türk yiğidinin hâtırasını anmak gâyesiyle yapılmaktadır.

Osmanlıda Güreş 

Osmanlı Devleti zamanında saray dışında yapılan güreş müsabakaları; panayırlarda, düğünlerde, bir hayır kurumu yararına veya bu işi meslek edinmiş kişilerin özel yer ve salonlarında yapılırdı. Ayrıca düğün ve Ramazan güreşleri adı altında düzenlenen etkinlikler de yapılmıştır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar