Okçuluk Nedir, Kuralları Nelerdir ?

Okçuluk Nedir, Kuralları Nelerdir ?
  

Okçuluk Nedir ?

Okçuluk, kökeni insanoğlunun avcılık zamanlarına dayanan, oku bir yay aracılığıyla hedefe göndermeyi amaçlayan spor dalıdır.

Okçuluk Tarihi ?

                              

Okçuluk Tarihi

Eski zamanlarda okla avlanmak, saldırmak vb. amaçlarla kullanılıyordu. Bu yay ve oklar basit bir yapıya sahipti. Okçuluk ilk kez 1904 Yaz Olimpiyatları'nda olimpik programa alınmıştı ve 1972'den beri aralıksız olarak programlarda yer almaktadır.

Okçuluk Ekipmanları Nelerdir ?

          

Okçuluk Ekipmanları Nelerdir

Yaylar (yaygın kullanılan türleri: »Olimpik yay, Makaralı yay» , fiber, ahşap, karbon veya çelikten imal edilir. Yayın esnek maddesi solar kauçuktan yapılır. Buna mirsin adı verilir. Bilinen ilk kompozit (çok parçalı) katı yay Hunlar tarafından yapılmıştır. Oklar ise fiber, karbon, alüminyum tahta veya çelikten olabilir. Oklar kompozit olarak birkaç malzemenin birlikte kullanılması ile de yapılabilir. Okun arkasında oku yönlendiren 3 tane tüy bulunur. Oklar 60 ila 71 cm uzunluğunda, ağırlıkları ise 20 ila 28 gram arasında olmalıdır.

Modern Okçuluk, kullanılan yay tipi temel alınarak iki ana kategoriye ayrılır:

İsimlerinden ve şekillerinden de anlaşıldığı üzere iki yay arasında ki en büyük fark Makaralı Yay’da daha çok teknoloji kullanılmasıdır.

Klasik Yay ve Makaralı Yay kategorileri arasındaki diğer önemli bir fark vardır: Her iki kategorinin ulusal ve uluslar arası organizasyonlarda yarışmaları yapılır ancak Olimpiyat’larda sadece Klasik Yay kategorisi yarışabilmektedir.
                                 
Okçuluk Nedir, Kuralları Nelerdir ?


Makaralı Yay ve Klasik Yay Arasındaki Farklar Nelerdir            

Makaralı Yay ve Klasik Yay arasında en büyük fark nedir desek ve bunu şekilden bağımsız, sadece işlevsel açıdan düşünsek şöyle bir açıklama yapabiliriz: Nişan almanız gereken Tam Çekiş anında; Klasik Yay sizden en büyük güç ve efor isterken, Makaralı Yay Tam Çekişte en az kuvvet ve efor ister, çünkü Makara Sistemi ağırlığın çoğunu üzerine alır. Ayrıca şeklinden de görüldüğü üzere klasik yayda nişan almak için mercek kullanılamazken makaralı yayda, nişangah merceği de kullanılmaktadır.

Mercek kullanımı yarışmalarda bir avantaj olabilir gibi düşünülse de, hedeflerde aynı oranda küçüldüğünden ve ortalama başarı çok yüksek olduğundan, yarışmalar yine büyük bir rekabet ortamında gerçekleşir.

Okçulukta Hedef Nedir, Ölçüleri Nelerdir ?

Hedef, çember çizgilerle beş renge boyanır. Bu renkler merkezden dışa doğru sırasıyla sarı, kırmızı, mavi, siyah ve beyazdır. Her renk şerit de ikiye ayrılır. Böylece hedef içten dışa doğru 10'dan 1'e inen sayılarla numaralanır. 122 cm çapındaki hedef 70, 60,20 metre atışlarında, 80 cm çapındaki hedef ise 50 ve 30 metre atışlarında kullanılır. Salon yarışlarında; 25 metre uzaklıktaki hedefin çapı 60 cm, 18 metre uzaklıktaki hedefin çapı ise 40 cm olmalıdır.

Okçulukta Puanlama Nasıl Yapılır ?

Her ok hedefte vurduğu yere göre puan alır. Bir ok halkaları ayıran çizginin tam üzerine saplanmışsa daha yüksek olan puanı alır. Uluslararası yarışmalarda erkekler iki turda yüz kırk dörder ok atarlar. Her turda okçu 70, 50 ve 30 metreden hedefe üçer düzine ok atar. Kadınlarda 4 ayrı mesafeden üçer metredir. Okçular her seferinde sayılarını okumadan önce 6 atış yaparlar. 50 ve 30 metreden daha küçük hedefe yaptıkları atışlarda ise 3 atışta bir sayı okunur. Bir yarışmada her sporcu toplam 288 atış yapar. Hedefin çapı ok atış uzaklığına göre belirlenmiştir.

Hedef içten dışa doğru 10'dan 1'e inen sayılarla numaralanır.

Yarışma kuralları gereği Makaralı Yay ve Klasik Yay kategorileri birbirinin rakibi olamazlar. Her iki kategorinin de kendine özel kuralları vardır.
Makaralı Yay ve Klasik Yay ile atış yapan okçuların yarışma yaş grupları aynıdır. Ancak, kullandıkları yaylar, atış mesafeleri, hedef kağıtları ve bazı puanlama kuralları farklılık gösterir.


Puanlama kuralları aşağıda görüldüğü gibidir:

Yarışmalara katılacak sporcular aşağıdaki kategorilerde yarışırlar.

a.      Veteran Erkekler 40 yaş ve üzeri,

b.      Veteran Bayanlar 40 yaş ve üzeri,

c.      Büyük Bayanlar 21 yaş ve üzeri,

d.      Büyük Erkekler 21 yaş ve üzeri,

e.      Genç Bayanlar 18-20 yaş,

f.       Genç Erkekler 18-20 yaş,

g.      Kadet Bayanlar 15-17 yaş,

h.      Kadet Erkekler 15-17 yaş,

i.        Minik Bayanlar 09-14 yaş,

j.        Minik Erkekler 09-14 yaş.

Minikler kategorisi kendi içinde üç farklı yaş grubuna ayrılır: 09-10 Yaş Grubu, 11-12 Yaş Grubu ve 13-14 Yaş Grubu şeklindedir.

Açık Alan Yarışmalarında; aşağıdaki kategorilere göre belirtilmiş olan mesafelerde 2 x 36'şar ok olmak üzere toplam 72 ok atışı yapılır. Seriler 6’şar ok şeklinde atılır.

Klasik Yay Büyük Erkekler 70m
Klasik Yay Büyük Bayanlar 70m
Klasik Yay Genç Erkekler 70m
Klasik Yay Genç Bayanlar 70m
Klasik Yay Kadet Erkekler 60m
Klasik Yay Kadet Bayanlar 60m
Makaralı Yay Tüm Yaş Grupları (Minikler Hariç) 50m

Salon Yarışmalarında; sıralama atışları aşağıdaki kategorilere göre belirtilmiş olan mesafelerde 2 x 30'ar ok olmak üzere toplam 60 ok atışı yapılır. Seriler 3'er ok şeklinde atılır.

Klasik ve Makaralı Yay’lar Tüm Kategori ve Yaş Grupları 18m

·        Her sporcu atışlarını belirli süreler içerisinde tamamlamalıdır.

·        Her sporcuya 3 ok için 2 dakika (120sn), 6 ok için 4 dakika (240sn) süre verilir

  Olimpik Yay Bireysel Eleme Atışları

     WA kuralları ve TOF Okçuluk Yarışma Talimatı uyarınca olimpik yay eleme atışlarında set sistemi kullanılır. Her 3 okluk seri bir set olarak kabul edilir. Her set için en yüksek puanı atan sporcu 2 puan alırken düşük puan atan sporcu 0 puan alır. Setlerde beraberlik olması halinde her iki sporcuda 1'erpuan alır. Toplamda 5 seri içerisinde ilk önce 6 puana ulaşan sporcu galip sayılır. 5 set sonunda beraberlik olması halinde 1'er okluk beraberlik atışı yapılır ve merkeze en yakın oku atan sporcu yarışmayı kazanır.

       Makaralı Yay Bireysel Eleme Atışları

       WA kuralları ve TOF Okçuluk Yarışma Talimatı uyarınca makaralı yay eleme atışlarında 5 seri üzerinden toplam puan sistemi uygulanır. Her seri 3 oktan oluşur ve 5 seri sonunda (15 ok / Maksimum 150 Puan) en yüksek puanı elde eden sporcu yarışmayı kazanır. 5 seri sonunda beraberlik olması durumunda 1'er okluk beraberlik atışı yapılır ve merkeze en yakın oku atan sporcu yarışmayı kazanır.

                             

Serbest Bırakma Yardımı

Serbest bırakma yardımı, bileşik bir yaydan keskin ve hassas bir ok gevşekliği vermek için tasarlanmış mekanik bir cihazdır. En yaygın olarak kullanılan ip, okçunun elinde tutulan veya bileklerine tutturulan parmakla çalıştırılan bir tetik mekanizması ile serbest bırakılır. Geriye doğru gerilimli serbest bırakma olarak bilinen başka bir türde, ip önceden belirlenmiş bir gerilime çekildiğinde otomatik olarak serbest bırakılır.

Okçuluk öğretiminin standart kuralı, yayı göz egemenliğine bağlı olarak tutmaktır.  ( Tüm okçuların yayı sol elinde tutacak şekilde eğitildiği modern kyūdō’da bir istisna vardır.) Bu nedenle kişi sağ gözü baskın ise sol elinde yayı tutar ve sağ eliyle ipi çeker. Ancak, herkes bu düşünce tarzına katılmıyor. İpin daha yumuşak ve daha akıcı bir şekilde serbest bırakılması, en tutarlı şekilde tekrarlanabilir atışları üretecek ve bu nedenle ok uçuşunun daha fazla doğruluğunu sağlayabilir. Bazıları bu nedenle en büyük el becerisine sahip elin ipi çeken ve serbest bırakan el olması gerektiğine inanıyor. Her iki göz de nişan almak için kullanılabilir ve daha az baskın olan göz, kullanım için daha etkili hale gelmek üzere zamanla eğitilebilir. Buna yardımcı olmak için, baskın gözün üzerine geçici olarak bir göz bandı takılabilir.

Yayı tutan el, yay eli ve kolu yay kolu olarak adlandırılır . Karşı ele çizim eli veya tel eli denir . Çarpık omuz veya ipli dirsek gibi terimler aynı geleneği izler.

Sağ göz baskın okçular, göz hakimiyetine göre atış yapıyorlarsa, geleneksel olarak atış yapan sağ göz baskın okçular yayı sol elleriyle tutarlar. El becerisine göre ateş ederse okçu, göz hakimiyetinden bağımsız olarak en büyük el becerisine sahip eliyle ipi çeker.

Bir ok atışı yapmak için, bir okçu önce doğru duruşu alır. Vücut, hedefe ve atış çizgisine dik veya ayakları omuz genişliğinde açık olacak şekilde dik olmalıdır. Bir okçu başlangıç ​​seviyesinden daha ileri bir seviyeye ilerledikçe, "açık duruş" veya "kapalı duruş" gibi diğer duruşlar da kullanılabilir, ancak birçoğu "tarafsız bir duruşa" sadık kalmayı seçer. Her okçunun belirli bir tercihi vardır, ancak çoğunlukla bu terim, atış hattına en uzak olan bacağın yerde, diğer ayaktan yarım ila tam ayak uzunluğunda olduğunu belirtir.

Okçulukta Nişan Alma Şekilleri Nelerdir ?

Okçulukta iki ana nişan alma şekli vardır: mekanik veya sabit nişangah veya barebow kullanmak.

Nişan almaya yardımcı olmak için yaya mekanik nişangahlar yapıştırılabilir. Bir iğne kadar basit olabilirler veya büyütmeli optikler kullanabilirler. Genellikle, tutarlı bir bağlantı noktasına yardımcı olan, ipe yerleştirilmiş bir gözetleme görüşüne (arka görüş) sahiptir. Modern bileşik yaylar, sabit bir ok hızı sağlamak için çekme uzunluğunu otomatik olarak sınırlarken, geleneksel yaylar çekme uzunluğunda büyük farklılıklar sağlar. Bazı yaylar, çekme uzunluğunu tutarlı hale getirmek için mekanik yöntemler kullanır. Barebow okçuları genellikle aynı anda okçu tarafından görüldüğü gibi hedefi, yayını, eli, ok şaftını ve ok ucunu içeren bir görüş resmi kullanır. Sabit bir "bağlantı noktası" (ipin yüze getirildiği veya yakınına getirildiği yer) ve tamamen uzatılmış bir pruva kolu ile, aynı pozisyondaki görme resmiyle yapılan ardışık çekimler aynı yere düşer. Bu, okçunun doğruluğu elde etmek için art arda atışlarla hedefi ayarlamasını sağlar.

Herhangi bir okçuluk yarışmasına katılacak olan sporcuların, kıyafetlerinde aşağıda belirtilen şartlara uymaları zorunludur.

Bayanlar: Spor ayakkabı, beyaz spor çorap, beyaz eşofman veya pantolon, şort (takım arkadaşlarına uymak şartıyla) beyaz kısa veya uzun kollu bluz, forma, şapka ve okçulukla ilgili aksesuar.

Erkekler: Spor ayakkabı, beyaz eşofman veya pantolon, şort, kısa ve uzun kollu forma, şapka ve okçulukla ilgili aksesuar. Beyaz süveter ve yelek giyebilir.

Takım sporcuları ve antrenörü aynı tip kıyafeti giymek zorundadır.

Hava şartlarına göre koruyucu ceket, yağmurluk vs. giyilebilir. Olumsuz hava şartlarında kıyafet renk bütünlüğü aranmaz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar